எதிர்வினைகள்

சுமதி சிவமோகன் – பெண்மொழி தொடர்பாக (சரிநிகர்)

முரண்வெளியை முன்வைத்து – சுகன், சத்தியக்கடதாசி

பெண் பெயரில் எழுதுதல் – ஊடறு றஞ்சி

பெண் பெயரில் எழுதுதல் – கற்பகம் யசோதர/ஆமிரபாலி/ஊடறு றஞ்சி

பெண் பெயரில் எழுதுதல் – தொகுக்கப்பட்ட பின்னூட்டங்கள்

  1. http://www.keepandshare.com/doc/1891328/1-278k?da=y
  2. http://www.keepandshare.com/doc/1891329/2-395k?da=y

வெளிச்சக்கூடுகள் தேவைப்படுவோர் சிறுகதை மீதான உரையாடல்கள்